Sila myšlienky v betóne

Author Archives: Matej Špak

Betonáž piliera mosta 206

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh

Betonáže konštrukcií objektov diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh prebiehajú aj v zime a výstavba diaľnice napreduje.

UHPC v čerstvom stave

UHPC (Ultra-High Performance Concrete), teda ultra-vysokohodnotný betón má zaujímavé vlastnosti nie len v zatvrdnutom, ale aj čerstvom stave. Je tuhý a zároveň tekutý.

Test pevnosti v tlaku UHPC – video

Pozrite si naše najnovšie video z testu pevnosti v tlaku vysoko-pevnostného betónu. Skúška bola vykonaná na kocke 150x150x150 mm po 24 hodinách tuhnutia a tvrdnutia, pričom bola nameraná pevnosť 115 MPa. (odporúčam zapnúť reproduktory)

Nová norma STN EN 206+A1

Od 1. mája 2017 platí nová norma STN EN 206+A1, ktorá v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú normu. Následne bola vydaná aj zmena národnej prílohy STN EN 206/NA/Z1, ktorá platí od 1. júla 2017.