Sila myšlienky v betóne

Blog Post

Betónová vozovka v tuneli Prešov

Koncom roka 2020 bola realizovaná cementobetónová vozovka v tuneli Prešov, a to postupne v oboch tuneloých rúrach. Pri výstavbe sme sa podieľali našimi prísadami (superplastifikátor a prevzdušňovač).