Sila myšlienky v betóne

Category Archives: Nezaradené

Biela vaňa na rodinnom dome

V zhoršených základových pomeroch, kde je napr. vysoká hladina spodnej vody, pôsobenie tlakovej vody, prípadne výskyt agresívnej vody v prostredí podložia, je možné účinne a efektívne využiť tzv. technológiu bielej vane. Biele vane sa v súčasnosti úspešne využívajú hlavne pri stavbách väčšieho rozsahu, akými sú napr. veľké obytné, administratívne a obchodné objekty, prípadne objekty pre priemyselnú výrobu a skladovanie. Technológia bielej vane je však vhodná aj pre stavby menšieho rozsahu, prípadne aj malé rezidenčné stavby, akými sú napr. rodinné domy. V článku je popísaný návrh a realizácia bielej vane v rámci výstavby rodinného domu. Na zhotovenie konštrukcií bol pritom použitý špeciálne navrhnutý betón s obsahom netradičných vlákien na báze čadiča.

Celý článok tu

Hodnotenie spokojnosti zákazníkov 2018

Tak ako každý rok, aj dnes oslovujeme našich zákazníkov s prosbou o hodnotenie našej činnosti za uplynulý rok. Pomôžete nám tým zlepšiť sa a vychádzať v ústrety Vašim požiadavkám.

Ďakujeme

Link na dotazník

Poďakovanie kolegovi

Celý kolektív spoločnosti BetónRacio, s.r.o. týmto ďakujeme bývalému kolegovi Jozefovi Batalovi za jeho dlhoročnú činnosť a prínosnú prácu pre spoločnosť. Zároveň mu prajeme všetko dobré a veľa úspechov v jeho ďalšom osobnom aj pracovnom živote.

Zmena vlastníckej štruktúry

Po 20. rokoch života spoločnosti BetónRacio, s.r.o. sa mení vlastnícka štruktúra. 75 %-ným vlastníkom sa stáva rakúska spoločnosť BT3 Betontechnik GmbH.

Nie je to neznámy subjekt. Spolupracujeme už 4 roky vo výrobe prísad a v doprave pre náročný rakúsky a nemecký trh prísad. Počas tejto doby sme sa vzájomne otestovali a na veľa vecí máme rovnaký názor. Nový spolumajiteľ prináša obrovské skúsenosti z výroby a aplikácie prísad v Rakúsku a Nemecku pri najväčších betonárskych projektoch.

Uvedené skutočnosti sú predpokladom úspešnej spolupráce a dávajú možnosť využiť tieto skúsenosti pri diaľničných projektoch na Slovensku.

Ing. Roman Pánis
Konateľ spoločnosti

Nová webstránka v skúšobnej prevádzke

Webová stránka našej spoločnosti momentálne funguje v beta verzii, ospravedlňujeme sa za prípadné výpadky.