Sila myšlienky v betóne

Prísady

  • Beratard® S121

    Spomaľovač pre krátkodobé i dlhodobé spomalenie priebehu tuhnutia a tvrdnutia cementových kompozitov.

  • Berink 101

    Superplastifikátor vysokej kvality určený na výrobu prefabrikátov aj monolitických konštrukcií. V práškovej forme je vhodný pre výrobu suchých maltových a betónových zmesí, prípadne sadrových výrobkov.