Sila myšlienky v betóne

Spomaľovače a urýchľovače

  • Beradur® E2

    Bezchloridový vysokoúčinný tekutý urýchľovač tvrdnutia betónu na báze vodného roztoku anorganických solí, ktorých účinkom je ovplyvňovaná rýchlosť hydratácie cementových častíc, a tým aj rýchlejší nárast pevností čerstvých betónov a mált.

  • Beradur® E4

    Účinný tekutý urýchľovač tvrdnutia betónu. Jeho účinkom je ovplyvňovaná rýchlosť hydratácie cementových častíc, a tým aj rýchlejší nárast pevností čerstvých betónov.

  • Beratard® H101

    Vysokoúčinný spomaľovač pre krátkodobé i dlhodobé spomalenie priebehu tuhnutia  a tvrdnutia cementových kompozitov.