Sila myšlienky v betóne

Superplastifikátory

  • Berament® A2

    Bezchloridová prísada vysokej kvality vyrobená na báze polynaftalesulfonátov.

  • Berament® H211

    Vysokoúčinný superplastifikátor, vyrobený na báze polykarboxylátu. S prísadou je možné znížiť dávku zámesovej vody až o 40 % a dosiahnuť vodný súčiniteľ menší ako 0,40. Umožňuje tiež výrazne predĺžiť čas spracovateľnosti čerstvého betónu bez zásadného vplyvu na priebeh tuhnutia a tvrdnutia.