Sila myšlienky v betóne

Superplastifikátory

  • Berament® HT121

    Superplastifikátor vyrobený na báze polykarboxylátu, určený na výrobu transportbetónu. S prísadou je možné znížiť dávku zámesovej vody až o 25 %.