Sila myšlienky v betóne

Superplastifikátory

  • Berink 101

    Superplastifikátor vysokej kvality určený na výrobu prefabrikátov aj monolitických konštrukcií. V práškovej forme je vhodný pre výrobu suchých maltových a betónových zmesí, prípadne sadrových výrobkov.