Sila myšlienky v betóne

Novinky

Hodnotenie spokojnosti zákazníkov 2018

Tak ako každý rok, aj dnes oslovujeme našich zákazníkov s prosbou o hodnotenie našej činnosti za uplynulý rok. Pomôžete nám tým zlepšiť sa a vychádzať v ústrety Vašim požiadavkám.

Ďakujeme

Link na dotazník

Poďakovanie kolegovi

Celý kolektív spoločnosti BetónRacio, s.r.o. týmto ďakujeme bývalému kolegovi Jozefovi Batalovi za jeho dlhoročnú činnosť a prínosnú prácu pre spoločnosť. Zároveň mu prajeme všetko dobré a veľa úspechov v jeho ďalšom osobnom aj pracovnom živote.

Betonáž piliera mosta 206

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh

Betonáže konštrukcií objektov diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh prebiehajú aj v zime a výstavba diaľnice napreduje.

UHPC v čerstvom stave

UHPC (Ultra-High Performance Concrete), teda ultra-vysokohodnotný betón má zaujímavé vlastnosti nie len v zatvrdnutom, ale aj čerstvom stave. Je tuhý a zároveň tekutý.

Test pevnosti v tlaku UHPC – video

Pozrite si naše najnovšie video z testu pevnosti v tlaku vysoko-pevnostného betónu. Skúška bola vykonaná na kocke 150x150x150 mm po 24 hodinách tuhnutia a tvrdnutia, pričom bola nameraná pevnosť 115 MPa. (odporúčam zapnúť reproduktory)

Nová norma STN EN 206+A1

Od 1. mája 2017 platí nová norma STN EN 206+A1, ktorá v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú normu. Následne bola vydaná aj zmena národnej prílohy STN EN 206/NA/Z1, ktorá platí od 1. júla 2017.

Zmena vlastníckej štruktúry

Po 20. rokoch života spoločnosti BetónRacio, s.r.o. sa mení vlastnícka štruktúra. 75 %-ným vlastníkom sa stáva rakúska spoločnosť BT3 Betontechnik GmbH.

Nie je to neznámy subjekt. Spolupracujeme už 4 roky vo výrobe prísad a v doprave pre náročný rakúsky a nemecký trh prísad. Počas tejto doby sme sa vzájomne otestovali a na veľa vecí máme rovnaký názor. Nový spolumajiteľ prináša obrovské skúsenosti z výroby a aplikácie prísad v Rakúsku a Nemecku pri najväčších betonárskych projektoch.

Uvedené skutočnosti sú predpokladom úspešnej spolupráce a dávajú možnosť využiť tieto skúsenosti pri diaľničných projektoch na Slovensku.

Ing. Roman Pánis
Konateľ spoločnosti

Nová webstránka v skúšobnej prevádzke

Webová stránka našej spoločnosti momentálne funguje v beta verzii, ospravedlňujeme sa za prípadné výpadky.