Sila myšlienky v betóne

Tím

Pracovisko Trnava:

Skladová 2/c, 917 01 Trnava


Ing. Roman Pánis

konateľ spoločnosti, výkonný riaditeľ

 +421 905 717 517
 panis@betonracio.sk

Ing. Mgr. Tomáš Pánis

riaditeľ pre zahraničné vzťahy

 +421 905 539 933
 tompanis@betonracio.sk

Milan Diviak

regionálny riaditeľ, región západ

 +421 905 591 324
 diviak@betonracio.sk

Ing. Martin Šuster

technológ – západ a stred

 +421 918 679 009
 suster@betonracio.sk

Ing. Stanislav Tomek

vedúci skúšobného laboratória

 +421 905 321 603
 tomek@betonracio.sk

Miloš Rakovický

SL – vedúci pracoviska Trnava

 +421 905 593 877
 rakovicky@betonracio.sk

Marián Holický

sklad, dispečing

 +421 918 863 074
 HolickyM@betonracio.sk

Ing. Blažena Pánisová

fakturácia


 panisova@betonracio.sk

Matej Meško

laboratórny technik

 +421 905 219 405
 mesko@betonracio.sk

Anton Kamenčík

laboratórny technik

 +421 907 774 563
 kamencik@betonracio.sk

Andrea Maslaňáková

laboratórna technička

 +421 918 512 282
 maslanakova@betonracio.sk

Petra Prokopová

laboratórna technička

 +421 918 512 282
 prokopova@betonracio.sk

Pracovisko Lietavská Lúčka:

Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka


Ing. Jana Romanová

regionálny riaditeľ, región stred

 +421 905 971 455
 romanova@betonracio.sk

laboratórny technik


Pracovisko Veľký Šariš:

 Železničná 9, 082 01 Veľký Šariš


Ing. Viliam Lapčák

regionálny riaditeľ, región východ

 +421 907 918 587
  lapcak@betonracio.sk

Ing. Lambert Kredatus

laboratórny technik

 +421 918 863 077
 kredatus@betonracio.sk