Sila myšlienky v betóne

Archives: Design

Poradenstvo

Prostredníctvom nášho skúseného a odborne zdatného tímu vám ponúkame poradenské služby v oblasti technológie betónu. V rámci poradenstva vám pomôžeme pripraviť optimálne riešenie, a to predovšetkým návrhom receptúr betónov a výberom správnych surovín v prípravnej fáze výroby betónu ale aj konzultáciami a technologickým servisom počas jeho výroby a spracovania. Keďže najlepšie výsledky Read More...

Vzdelávanie

Neustále vzdelávanie je hnacím motorom zvyšovania kvality každej spoločnosti. Preto ponúkame našim zákazníkom možnosť ďalšieho vzdelávania formou seminárov a individuálnych zaškolení pracovníkov zo sféry výroby a skúšania betónov. Týmto sa našim zákazníkom snažíme poskytovať informácie o najnovších normách a predpisoch, postupoch, technológiách a materiáloch. Ďalšou formou vzdelávania je aj Read More...