Sila myšlienky v betóne

Archives: Development

Vzdelávanie

Neustále vzdelávanie je hnacím motorom zvyšovania kvality každej spoločnosti. Preto ponúkame našim zákazníkom možnosť ďalšieho vzdelávania formou seminárov a individuálnych zaškolení pracovníkov zo sféry výroby a skúšania betónov. Týmto sa našim zákazníkom snažíme poskytovať informácie o najnovších normách a predpisoch, postupoch, technológiách a materiáloch. Ďalšou formou vzdelávania je aj Read More...