Sila myšlienky v betóne

Archives: PHP

Poradenstvo

Prostredníctvom nášho skúseného a odborne zdatného tímu vám ponúkame poradenské služby v oblasti technológie betónu. V rámci poradenstva vám pomôžeme pripraviť optimálne riešenie, a to predovšetkým návrhom receptúr betónov a výberom správnych surovín v prípravnej fáze výroby betónu ale aj konzultáciami a technologickým servisom počas jeho výroby a spracovania. Keďže najlepšie výsledky Read More...

Laboratórium

Naše skúšobné laboratórium ponúka služby v oblasti skúšania betónov a ich zložiek. Skúšobné laboratórium je akreditované podľa normy STN EN ISO/IEC 17025 a väčšinu z ponúkaných skúšok vykonáva ako akreditované. Osvedčenie o akreditácii a zoznam akreditovaných skúšok nájdete v sekcii certifikáty. Pre čo najefektívnejšie zabezpečenie požiadaviek našich zákazníkov na celom Slovensku poskytuje Read More...