Sila myšlienky v betóne

Archives: Wordpress

Laboratórium

Naše skúšobné laboratórium ponúka služby v oblasti skúšania betónov a ich zložiek. Skúšobné laboratórium je akreditované podľa normy STN EN ISO/IEC 17025 a väčšinu z ponúkaných skúšok vykonáva ako akreditované. Osvedčenie o akreditácii a zoznam akreditovaných skúšok nájdete v sekcii certifikáty. Pre čo najefektívnejšie zabezpečenie požiadaviek našich zákazníkov na celom Slovensku poskytuje Read More...