Sila myšlienky v betóne

Projekty

Diaľnica D1, úsek Prešov západ – Prešov juh

 

Zhotoviteľ stavby: EUROVIA SK, a.s., Doprastav, a.s., Metrostav, a.s.
Dodávateľ betónu: CRH (Slovensko) a.s., betonáreň Prešov
Použité prísady: Berament® HT5621, Berapor® R

 

I/68 Prešov, odb. Škultétyho – ZVL

 

Zhotoviteľ stavby: Doprastav, a.s.
Dodávateľ betónu: ZAPA beton SK s.r.o., betonáreň Prešov
Použité prísady: Berament® HT5301, Berapor® R

 

Diaľnica D1, úsek Hubová – Ivachnová

 

Zhotoviteľ stavby: OHL ŽS, a.s., Váhostav – SK, a.s.
Dodávateľ betónu: CRH (Slovensko) a.s., betonáreň Ružomberok
Použité prísady: Berament® HT5621, Berapor® R