Sila myšlienky v betóne

Poradenstvo

Prostredníctvom nášho skúseného a odborne zdatného tímu vám ponúkame poradenské služby v oblasti technológie betónu. V rámci poradenstva vám pomôžeme pripraviť optimálne riešenie, a to predovšetkým návrhom receptúr betónov a výberom správnych surovín v prípravnej fáze výroby betónu ale aj konzultáciami a technologickým servisom počas jeho výroby a spracovania.

Keďže najlepšie výsledky sa dosahujú vždy po zodpovednej príprave, oslovte nás ešte pred realizáciou vášho projektu, či už sa jedná o budúcu výrobu betónov alebo zhotovovanie betónových konštrukcií, resp. výstavby stavebných objektov. Zapojením našich technológov do projektu ešte vo fáze prípravy a projektovania môžete dosiahnuť očakávanú kvalitu vášho produktu (betónu/stavby) a minimalizovať množstvo rizík a problémov.

Okrem poradenstva v oblasti výroby betónu a realizácii sa náš tím venuje aj výskumu a vývoju, predovšetkým materiálov na báze cementu. Nasvedčujú tomu aj dlhoročné skúsenosti našich pracovníkov a intenzívna spolupráca s akademickou a odbornou obcou (SvF STU Bratislava, SvF TUKE Košice, VUT Brno, ČVUT Praha, SAV, TSÚS, Qualiform). Spoločnosť BetónRacio, s.r.o. je taktiež držiteľom osvedčenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Pozrieť certifikáty

Obráťte sa na našich technológov a poraďte sa o možnostiach a podmienkach využitia služieb technologického poradenstva v rámci vášho projektu. Profesionálny projekt s profesionálnym prístupom.

Náš tím