Sila myšlienky v betóne

Edícia BetónRacio

Informácie o používaní popolčeka do betónu

thumbnail of popolcek-obalka
Publikácia bola vydávaná v roku 2012.  Nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu nemeckých autorov, ktorá vyšla v slovenskom vydaní v roku 2009 pod názvom Príručka – Popolček v betóne, taktiež v rámci Edície BetóRacio. Cieľom publikácie je doplniť už známe a publikované poznatky, najmä o čiernouhoľných popolčekoch, o naše skúsenosti s vplyvom popolčekov produkovaných na Slovensku na vlastnosti betónu.

Publikácia obsahuje súhrn poznatkov o samotnom popolčeku a jeho známych aj možných aplikáciách najmä v stavebnom priemysle. Uvedené sú v nej skúsenosti, ktoré získala spoločnosť BetónRacio, s.r.o. počas rokov používania popolčeka u rôznych obchodných partnerov – výrobcov betónu a taktiež výsledky z dlhodobého sledovania popolčekových betónov.