Sila myšlienky v betóne

Author Archives: Matej Špak

Betónová vozovka v tuneli Prešov

Koncom roka 2020 bola realizovaná cementobetónová vozovka v tuneli Prešov, a to postupne v oboch tuneloých rúrach. Pri výstavbe sme sa podieľali našimi prísadami (superplastifikátor a prevzdušňovač).

25. narodeniny BetónRacio

V roku 1995 bola založená spoločnosť BetónRacio, s.r.o. v Trnave. Odvtedy už 25 rokov prinášame našim zákazníkom najlepšie riešenia v technológii betónov. Naše produkty boli použité pri nespočetnom množstve rôznorodých aplikácií, počnúc malými betónovými výrobkami až po náročné stavebné diela, ako sú diaľnice, štadióny, elektrárne a pod.

Okrem našich produktov od začiatku našej činnosti ponúkame aj široký rozsah služieb, a to predovšetkým činnosť akreditovaného skúšobného laboratória ako aj technologickú, poradenskú a vzdelávaciu činnosť. Týmto sa už celých 25 rokov snažíme napĺňať podstatu nášho sloganu “Sila myšlienky v betóne”.

Biela vaňa na rodinnom dome

V zhoršených základových pomeroch, kde je napr. vysoká hladina spodnej vody, pôsobenie tlakovej vody, prípadne výskyt agresívnej vody v prostredí podložia, je možné účinne a efektívne využiť tzv. technológiu bielej vane. Biele vane sa v súčasnosti úspešne využívajú hlavne pri stavbách väčšieho rozsahu, akými sú napr. veľké obytné, administratívne a obchodné objekty, prípadne objekty pre priemyselnú výrobu a skladovanie. Technológia bielej vane je však vhodná aj pre stavby menšieho rozsahu, prípadne aj malé rezidenčné stavby, akými sú napr. rodinné domy. V článku je popísaný návrh a realizácia bielej vane v rámci výstavby rodinného domu. Na zhotovenie konštrukcií bol pritom použitý špeciálne navrhnutý betón s obsahom netradičných vlákien na báze čadiča.

Celý článok tu

Hodnotenie spokojnosti zákazníkov 2018

Tak ako každý rok, aj dnes oslovujeme našich zákazníkov s prosbou o hodnotenie našej činnosti za uplynulý rok. Pomôžete nám tým zlepšiť sa a vychádzať v ústrety Vašim požiadavkám.

Ďakujeme

Link na dotazník

Poďakovanie kolegovi

Celý kolektív spoločnosti BetónRacio, s.r.o. týmto ďakujeme bývalému kolegovi Jozefovi Batalovi za jeho dlhoročnú činnosť a prínosnú prácu pre spoločnosť. Zároveň mu prajeme všetko dobré a veľa úspechov v jeho ďalšom osobnom aj pracovnom živote.

Betonáž piliera mosta 206

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh

Betonáže konštrukcií objektov diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh prebiehajú aj v zime a výstavba diaľnice napreduje.

UHPC v čerstvom stave

UHPC (Ultra-High Performance Concrete), teda ultra-vysokohodnotný betón má zaujímavé vlastnosti nie len v zatvrdnutom, ale aj čerstvom stave. Je tuhý a zároveň tekutý.

Test pevnosti v tlaku UHPC – video

Pozrite si naše najnovšie video z testu pevnosti v tlaku vysoko-pevnostného betónu. Skúška bola vykonaná na kocke 150x150x150 mm po 24 hodinách tuhnutia a tvrdnutia, pričom bola nameraná pevnosť 115 MPa. (odporúčam zapnúť reproduktory)

Nová norma STN EN 206+A1

Od 1. mája 2017 platí nová norma STN EN 206+A1, ktorá v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú normu. Následne bola vydaná aj zmena národnej prílohy STN EN 206/NA/Z1, ktorá platí od 1. júla 2017.