Sila myšlienky v betóne

Blog Post

Biela vaňa na rodinnom dome

V zhoršených základových pomeroch, kde je napr. vysoká hladina spodnej vody, pôsobenie tlakovej vody, prípadne výskyt agresívnej vody v prostredí podložia, je možné účinne a efektívne využiť tzv. technológiu bielej vane. Biele vane sa v súčasnosti úspešne využívajú hlavne pri stavbách väčšieho rozsahu, akými sú napr. veľké obytné, administratívne a obchodné objekty, prípadne objekty pre priemyselnú výrobu a skladovanie. Technológia bielej vane je však vhodná aj pre stavby menšieho rozsahu, prípadne aj malé rezidenčné stavby, akými sú napr. rodinné domy. V článku je popísaný návrh a realizácia bielej vane v rámci výstavby rodinného domu. Na zhotovenie konštrukcií bol pritom použitý špeciálne navrhnutý betón s obsahom netradičných vlákien na báze čadiča.

Celý článok tu