Sila myšlienky v betóne

Category Archives: Legislatíva

Nová norma STN EN 206+A1

Od 1. mája 2017 platí nová norma STN EN 206+A1, ktorá v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú normu. Následne bola vydaná aj zmena národnej prílohy STN EN 206/NA/Z1, ktorá platí od 1. júla 2017.