Sila myšlienky v betóne

Category Archives: Nezaradené

25. narodeniny BetónRacio

V roku 1995 bola založená spoločnosť BetónRacio, s.r.o. v Trnave. Odvtedy už 25 rokov prinášame našim zákazníkom najlepšie riešenia v technológii betónov. Naše produkty boli použité pri nespočetnom množstve rôznorodých aplikácií, počnúc malými betónovými výrobkami až po náročné stavebné diela, ako sú diaľnice, štadióny, elektrárne a pod.

Okrem našich produktov od začiatku našej činnosti ponúkame aj široký rozsah služieb, a to predovšetkým činnosť akreditovaného skúšobného laboratória ako aj technologickú, poradenskú a vzdelávaciu činnosť. Týmto sa už celých 25 rokov snažíme napĺňať podstatu nášho sloganu “Sila myšlienky v betóne”.

Hodnotenie spokojnosti zákazníkov 2018

Tak ako každý rok, aj dnes oslovujeme našich zákazníkov s prosbou o hodnotenie našej činnosti za uplynulý rok. Pomôžete nám tým zlepšiť sa a vychádzať v ústrety Vašim požiadavkám.

Ďakujeme

Link na dotazník

Poďakovanie kolegovi

Celý kolektív spoločnosti BetónRacio, s.r.o. týmto ďakujeme bývalému kolegovi Jozefovi Batalovi za jeho dlhoročnú činnosť a prínosnú prácu pre spoločnosť. Zároveň mu prajeme všetko dobré a veľa úspechov v jeho ďalšom osobnom aj pracovnom živote.

Zmena vlastníckej štruktúry

Po 20. rokoch života spoločnosti BetónRacio, s.r.o. sa mení vlastnícka štruktúra. 75 %-ným vlastníkom sa stáva rakúska spoločnosť BT3 Betontechnik GmbH.

Nie je to neznámy subjekt. Spolupracujeme už 4 roky vo výrobe prísad a v doprave pre náročný rakúsky a nemecký trh prísad. Počas tejto doby sme sa vzájomne otestovali a na veľa vecí máme rovnaký názor. Nový spolumajiteľ prináša obrovské skúsenosti z výroby a aplikácie prísad v Rakúsku a Nemecku pri najväčších betonárskych projektoch.

Uvedené skutočnosti sú predpokladom úspešnej spolupráce a dávajú možnosť využiť tieto skúsenosti pri diaľničných projektoch na Slovensku.

Ing. Roman Pánis
Konateľ spoločnosti