Sila myšlienky v betóne

Category Archives: Technológie

Biela vaňa na rodinnom dome

V zhoršených základových pomeroch, kde je napr. vysoká hladina spodnej vody, pôsobenie tlakovej vody, prípadne výskyt agresívnej vody v prostredí podložia, je možné účinne a efektívne využiť tzv. technológiu bielej vane. Biele vane sa v súčasnosti úspešne využívajú hlavne pri stavbách väčšieho rozsahu, akými sú napr. veľké obytné, administratívne a obchodné objekty, prípadne objekty pre priemyselnú výrobu a skladovanie. Technológia bielej vane je však vhodná aj pre stavby menšieho rozsahu, prípadne aj malé rezidenčné stavby, akými sú napr. rodinné domy. V článku je popísaný návrh a realizácia bielej vane v rámci výstavby rodinného domu. Na zhotovenie konštrukcií bol pritom použitý špeciálne navrhnutý betón s obsahom netradičných vlákien na báze čadiča.

Celý článok tu

UHPC v čerstvom stave

UHPC (Ultra-High Performance Concrete), teda ultra-vysokohodnotný betón má zaujímavé vlastnosti nie len v zatvrdnutom, ale aj čerstvom stave. Je tuhý a zároveň tekutý.

Test pevnosti v tlaku UHPC – video

Pozrite si naše najnovšie video z testu pevnosti v tlaku vysoko-pevnostného betónu. Skúška bola vykonaná na kocke 150x150x150 mm po 24 hodinách tuhnutia a tvrdnutia, pričom bola nameraná pevnosť 115 MPa. (odporúčam zapnúť reproduktory)