Sila myšlienky v betóne

Ostatné produkty

Okrem produktov určených pre použitie priamo pri výrobe betónov a mált (prísady a prímesi) ponúka naša spoločnosť aj ďalšie produkty, ktoré sa používajú pri spracovávaní betónu. Tieto produkty uľahčujú prácu hlavne spracovateľom betónov. Ak ste zhotoviteľom betónových konštrukcií, využite produkty z našej ponuky a zabezpečte tak úspešnú realizáciu svojho projektu.
Obráťte sa na náš tím a poraďte sa o možnostiach a podmienkach použitia našich produktov v rámci vášho projektu. Profesionálny projekt s profesionálnym prístupom.

 • Synthomer 29Y41

  Vvodnatá disperzia butadién-styrol-kopolyméru odolná proti zmydleniu, obsahujúca karboxylovú skupinu. Výrobok je vhodný na modifikovanie hydraulických spojív, obsahuje prostriedky proti starnutiu (antidegradanty), má široké možnosti aplikácie.

 • Zástupný

  Kalcifil S

  Špeciálna polypropylénová striž, syntetické vlákno z izotaktického polypropylénu získaného stereošpecifickou polymerizáciou.

 • Curing 101

  Ošetrovací prostriedok na báze voskovej emulzie pre vlhký, čerstvý a oddebnený betón a maltu. Výrobok je vhodný najmä na ošetrenie cementobetónového krytu vozoviek a iných plošných konštrukcií. Jeho vlastnosti zodpovedajú požiadavkám STN 73 6180.

 • BR Udržovač stroja 100

  Tekutý odstraňovač materiálov na báze cementu ako napr. betónu, malty a pod.

 • BR Odstraňovač betónu Z1

  Tekutý odstraňovač materiálov na báze cementu ako napr. betónu, malty a pod.

 • BR Odformovač S110

  Biologicky veľmi dobre odbúrateľný odformovací prostriedok pre nesavé povrchy foriem (debniace materiály) ako sú oceľ, plasty a drevené preglejky.