Sila myšlienky v betóne

Ďalšie prísady

  • Zástupný

    BR Stabilizátor 1

    Prísada do betónov a mált určená na zlepšenie ich vlastností v čerstvom stave, najmä na obmedzenie segregácie a odlučovania vody. BR Stabilizátor 1 pri vhodne navrhnutej receptúre sám dostatočne zabezpečí stabilizáciu čerstvého betónu.