Sila myšlienky v betóne

Plastifikátory

  • Berafluid® LG101

    Plastifikačná prísada na základe povrchovo aktívneho ligninsulfonátu.

  • Berafluid® A

    Plastifikačná prísada pre čerstvé betóny vyrobená na základe povrchovo aktívneho ligninsulfonátu modifikáciou jeho zloženia.