Sila myšlienky v betóne

História

Spoločnosť BetónRacio, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1995. Zaoberá sa predovšetkým výrobou a predajom prísad a prímesí do betónov a mált, ale aj skúšobníckou činnosťou,  poradenstvom a vzdelávaním v oblasti technológie betónu.. V súčasnosti patrí vo svojej oblasti medzi najvýznamnejšie spoločnosti na slovenskom trhu. Okrem Slovenska sme sa úspešne etablovali aj na ďalších trhoch, predovšetkým v Rakúsku a Nemecku ale aj Maďarsku, na Ukrajine a v Rusku.

Naša spoločnosť prekonala počas svojej existencie viacero významných míľnikov. Spočiatku bola naša činnosť orientovaná takmer výlučne na výrobu a predaj prímesí do betónu. Postupom času bola naša činnosť na základe požiadaviek zo strany zákazníkov rozšírená o skúšobníctvo betónov a ich zložiek, technologické poradenstvo a taktiež vzdelávanie v tejto oblasti.

Dnes už poskytujeme našim zákazníkom okrem predaja kvalitných produktov prispôsobených priamo ich požiadavkám aj komplexné služby zahŕňajúce návrh, overenie a potrebnú podporu pri zavádzaní betónov do výroby. Tým však naša činnosť nekončí. S každým partnerom spolupracujeme pri príprave a realizácii konkrétnych projektov, poskytujeme podporu pri výrobe aj spracovaní betónov. V prípade špeciálnych a nekonvenčných projektov vykonávame výskum a vývoj materiálov a technológii pre dosiahnutie optimálnych výsledkov a splnenie požiadaviek našich zákazníkov.