Sila myšlienky v betóne

Vzdelávanie

Neustále vzdelávanie je hnacím motorom zvyšovania kvality každej spoločnosti. Preto ponúkame našim zákazníkom možnosť ďalšieho vzdelávania formou seminárov a individuálnych zaškolení pracovníkov zo sféry výroby a skúšania betónov. Týmto sa našim zákazníkom snažíme poskytovať informácie o najnovších normách a predpisoch, postupoch, technológiách a materiáloch.

Ďalšou formou vzdelávania je aj naša publikačná činnosť. Tú realizujeme publikovaním odborných aj vedeckých článkov v časopisoch a na rôznych konferenciách a seminároch a taktiež prostredníctvom edičnej činnosti v rámci Edície BetónRacio.

Obráťte sa na našich regionálnych zástupcov a poraďte sa o možnostiach a podmienkach využitia služieb ďalšieho vzdelávania pre vás a vašich pracovníkov. Profesionálny projekt s profesionálnym prístupom.

 

Náš tím