Laboratórium
574
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-574,theme-bridge,bridge-core-3.0.8,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Laboratórium

Naše skúšobné laboratórium ponúka služby v oblasti skúšania betónov a ich zložiek. Skúšobné laboratórium je akreditované podľa normy STN EN ISO/IEC 17025 a väčšinu z ponúkaných skúšok vykonáva ako akreditované. Osvedčenie o akreditácii a zoznam akreditovaných skúšok nájdete v sekcii certifikáty.

Betonracio Laboratorium

Pre čo najefektívnejšie zabezpečenie požiadaviek našich zákazníkov na celom Slovensku poskytuje Skúšobné laboratórium svoje služby prostredníctvom troch pracovísk:

Betonracio Laboratorium

Trnava

Skladová 2/c, 917 01 Trnava

Lietavska-lucka-laboratorium

Lietavská Lúčka

Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka

Velky-saris-laboratorium

Veľký Šariš

Železničná 9, 082 01 Veľký Šariš

call to action image

Náš tím

Obráťte sa na náš tím a poraďte sa o možnostiach a podmienkach využitia služieb Skúšobného laboratória v rámci vášho projektu. Profesionálny projekt s profesionálnym prístupom.

Obráťte sa na náš tím

Skúšobné laboratórium zabezpečuje nasledovné činnosti:

 • odber betónu, skúšky čerstvého betónu a výrobu skúšobných telies priamo vo výrobni betónu či prefabrikátov, ale aj priamo na stavbe,
 • plánované skúšky typu betónov pre výrobne betónov a prefabrikátov,
 • plánované skúšky betónov pre zhotoviteľov stavieb, ktorí betónové konštrukcie zhotovujú,
 • skúšky typu betónov pre výrobcov,
 • plánované skúšky a skúšky typu betónov a výrobkov pre výrobne betónových výrobkov,
 • skúšky pre vstupnú kontrolu surovín, používané výrobcom pri výrobe betónu,
 • skúšky pre overenie rôznych vlastností betónov (napr. pevnosť v tlaku, pevnosť v ťahu pri ohybe, pevnosť v priečnom ťahu, maximálny priesak, nasiakavosť, mrazuvzdornosť a pod.),
 • výrobno-kontrolné skúšky kameniva pre výrobne kameniva,
 • optimalizácie zloženia kameniva pre bežné alebo špeciálne betóny a zmesi, napr. vysokohodnotné betóny, vodotesné betóny, cestné betóny, CBGM – cementom stmelené zmesi a podobne,
 • na požiadanie dozor pri náročných akciách pri výrobe betónu a betónovaní,
 • overovanie nových technológií v podmienkach Skúšobného laboratória, ale aj v podmienkach výroby priamo u zákazníka,
 • poradenstvo a pomoc pri riešení problémov s betónom vzniknutých priamo vo výrobni alebo na stavbe,
 • informácie o vydaných nových normách a zmenách oproti doteraz platným normám.

Oboznámte sa s rozsahom skúšok vykonávaných na našich pracoviskách:

Skúšky zatvrdnutého betónu

pevnosť betónu v tlaku
STN EN 12390-3: 2010

Warning: Undefined array key "item_description" in /data/c/6/c6f2380a-eb19-43fd-b50e-48261b64329c/betonracio.sk/web/btn/wp-content/plugins/bridge-core/modules/shortcodes/shortcode-elements/advanced-pricing-list/templates/advanced-pricing-list-template.php on line 21
pevnosť betónu v ťahu pri ohybe a tlaku na zlomkoch
STN EN 12390-5: 2011 ; STN 73 1317: 1986
pevnosť betónu v tlaku na kocke nedeštruktívne Schmidtovým tvrdomerom a deštruktívne
STN 73 1373: 1981
pevnosť v tlaku na konštrukcii nedeštruktívna Schmidtovým tvrdomerom
STN 73 1373: 1981
pevnosť betónu v tlaku na valčekoch odobratých z konštrukcie
STN EN 12390-3: 2010 ; STN EN 12504-1: 2010
maximálny priesak betónu
STN EN 12390-8: 2011
nasiakavosť betónu
STN 73 1316: 1989
mrazuvzdornosť betónu – automaticky
STN 73 1322: 1968
odolnosť betónu voči vode a chemickým rozmrazovacím látkam – automaticky
STN 73 1326: 1984
objemová hmotnosť zatvrdnutého betónu na skúšobných telesách
STN EN 12390-7: 2011
objemová hmotnosť, nasiakavosť, homogenita, hutnosť cestného betónu na telesách odobratých z konštrukcie
STN 73 6172: 1995

Skúšky cementom stmelených zmesí

odber CBGM a výroba skúšobných telies metódou Proctor, priemer valcov 100 mm
STN EN 13286-50: 2007
odber CBGM a výroba skúšobných telies metódou Proctor, priemer valcov 150 mm
STN EN 13286-50: 2007
pevnosť v tlaku CBGM
STN EN 13286-41: 2007

Skúšky čerstvého betónu

obsah vzduchu v čerstvom betóne tlakomernou metódou
STN EN 12350-7: 2011
konzistencia čerstvého betónu – skúška sadnutím
STN EN 12350-2: 2010
konzistencia čerstvého betónu – skúška rozliatím
STN EN 12350-5: 2010
konzistencia čerstvého betónu – skúška zhutniteľnosti
STN EN 12350-4: 2010
konzistencia čerstvého samozhutniteľného betónu skúška rozliatím kužeľa – bez striasania
STN EN 12350-8: 2011
konzistencia čerstvého samozhutniteľného betónu skúška V-lievikom
STN EN 12350-9: 2011
konzistencia čerstvého samozhutniteľného betónu skúška v L-forme
STN EN 12350-10: 2011
konzistencia čerstvého samozhutniteľného betónu skúška segregácie na site
STN EN 12350-11: 2011
konzistencia čerstvého samozhutniteľného betónu skúška J-Ring
STN EN 12350-12: 2011
objemová hmotnosť čerstvého betónu
STN EN 12350-6: 2011
odber čerstvého betónu a výroba skúšobných telies (kocky, trámce, valce)
STN EN 12350-1: 2010
skutočný vodný súčiniteľ sušením čerstvého betónu
ÖNORM B3302: 2002
výroba betónu v laboratóriu
STN EN 12350-1: 2010

Skúšky betónových výrobkov

betónová dlažba – pevnosť v ťahu pri ohybe
STN EN 1339: 2004, príloha F
betónové obrubníky – pevnosť v ťahu pri ohybe
STN EN 1340: 2004, príloha F
betónové výrobky – celková nasiakavosť vodou
STN EN 1338, 1339, 1340: 2004, príloha E
betónové výrobky – odolnosti proti mrazu a rozmrazovacím soliam
STN EN 1338, 1339, 1340: 2004, príloha F
murovacie prvky – pevnosť v tlaku
STN EN 772-1: 2011
murovacie prvky – vzhľad, rozmery, rovinnosť, hrúbka obvodového rebra
STN EN 772-13: 2001 ; STN EN 772-16: 2011 ; STN EN 772-20: 2001
murovacie prvky – nasiakavosť vzlínaním
STN EN 772-11: 2011
murovacie prvky – hrubá objemová hmotnosť
STN EN 772-13: 2001
debniace tvarovky – pevnosť v ťahu pri ohybe bočných stien
STN EN 15435: 2009, príloha B

Skúšky kameniva

optimalizácia kameniva pre výrobu betónu alebo zmesi
STN EN 206 + NA príslušná STN
zrnitosť kameniva
STN EN 933-1: 2012
obsah jemných zŕn kameniva
STN EN 933-1: 2012
organické látky v kamenive – obsah humusu
STN EN 1744-1: 2013
tvar hrubého kameniva – tvarový index
STN EN 933-4: 2008
sypná hmotnosť kameniva
STN EN 1097-3: 2002
objemová hmotnosť kameniva
STN EN 1097-6: 2014
nasiakavosť kameniva
STN EN 1097-6: 2014
obsah vody v kamenive sušením vo vetranej sušiarni
STN EN 1097-5: 2008
odolnosť kameniva proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu nasiakavosťou
STN EN 1097-6: 2008, kap.7 príloha E
odber vzorky kameniva
STN EN 932-1: 1999 ; STN EN 932-2: 2002
hlinitosť usadzovaním
STN 72 1173: 1967

Skúšky cementu

pevnosť v tlaku a ťahu pri ohybe cementu
STN EN 196-1: 2005
objemová stálosť cementu – Le Chatelier
STN EN 196-3 + A1: 2009
čas tuhnutia cementu
STN EN 196-3 + A1: 2009
normálna hustota cementovej kaše
STN EN 196-3 + A1: 2009

Skúšky prímesí do betónov

index účinnosti popolčeka do betónu
STN EN 450-1 + A1: 2008 ; STN EN 196-1: 2005
jemnosť popolčeka do betónu mokrým preosievaním
STN EN 451-2: 1997
objemová stálosť popolčeka do betónu – Le Chatelier
STN EN 196-3 + A1: 2009

Skúšky prísad do betónov a mált

tekuté prísady – základné skúšky
STN EN 480-8: 1998 ; ISO 758: 1976
call to action image

Náš tím

Obráťte sa na nás s vašimi požiadavkami a kontaktuje našich pracovníkov. Poradíme vám a v oblasti skúšobníctva vám pomôžeme vybrať optimálne riešenie pre váš projekt. Profesionálny projekt s profesionálnym prístupom.

Obráťte sa na náš tím